CZ | EN | DE |
Pohřební ústav AURIGA spol. s r.o. - idatabaze.cz Pohřební služby, pohřebnictví a krematoria - idatabaze.cz

Pohřební ústav Auriga

Vážené dámy, vážení pánové,

na následujících stránkách představujeme služby našeho pohřebního ústavu.
Z každodenní zkušenosti víme, že často vyvstávají otázky na téma smrt, pohřeb, smutek...
Proto jsme zde, abychom Vás informovali, poradili a pomohli Vám.

Pohřební ústav AURIGA® spol. s r.o. působí od roku 1991 po celé České republice a je významným pohřebním ústavem. Zajišťuje komplexní pohřební služby po celé České republice a také pro pohřební ústavy v Evropě
a celosvětově. Společnost zajišťuje převozy zesnulých na území celé České republiky a v zahraničí. Jako jediná společnost v ČR je držitelem francouzské Habilitace, tedy má jako jediná povolení převážet zemřelé po území Francie. V roce 2008 vybudovala jako první a zároveň jediná společnost thanatopraktický sál. Majitelé firmy jako jediní v ČR získali po dvouletém studiu diplomy k vykonávání vyššího hygienického zaopatření a balzamování zemřelých.

Firma nabízí a zajišťuje především služby jako:

  • Pohřební služby po celé České Republice
  • Poradenství v oboru pohřebnictví pro kolegy z České republiky
  • Kontakty se státními a veřejnými orgány
  • Mezinárodní převozy (repatriace) z České republiky a do České republiky
  • Asistence pro partnerské pohřební ústavy za výhodné ceny
  • Mezinárodní převozy lidských ostatků zemřelých po exhumaci
  • Zpopelnění zemřelých v České republice za výhodné ceny pro naše partnery
  • Prodej pohřebního zboží
  • Vyšší hygienické zaopatření zemřelých a balzamace

Mezinárodní převozy zajišťuje pohřebními vozy (v Evropě včetně asijské části Turecka) nebo letecky (kamkoliv
na světě). Přitom vyřizuje všechny potřebné doklady a povolení pro převoz i pohřbení.
Převozy zesnulých zajišťuje jak z České republiky do zahraničí, tak ze zahraničí do České republiky.

V případě potřeby převozu zesnulého a dalších služeb se mohou zájemci obracet na společnost přímo buď
na centrálním dispečinku společnosti pro Českou republiku i pro zahraničí nebo v České republice
na každou pobočku společnosti.

Společnost provádí a zajišťuje pohřbení zesnulých či uložení popela v České republice a v zahraničí.

80.jpg

81.jpg