CZ | EN | DE |
Pohřební ústav AURIGA spol. s r.o. - idatabaze.cz Pohřební služby, pohřebnictví a krematoria - idatabaze.cz

Balzamace

Pohřební ústav AURIGA® spol. s r.o. zřídil a provozuje jediné specializované centrum pro thanatopraktické
ošetřování těl zemřelých a jejich balzamaci, které slouží nejen k praktické činnosti firmy, ale i pro výuku studentů balzamování z Česka a Německa.

  • Majitelé firmy jako jediní v ČR získali po dvouletém studiu diplomy k vykonávání vyššího hygienického zaopatření a balzamování zemřelých.

  • Cílem thanatopraktického ošetření zemřelých je jejich pietní úprava pro smuteční obřady – pro vystavení, zabránění rozkladným procesům na časově určené období, kosmetická úprava a důsledná ochrana lidského zdraví pracovníků v pohřebnictví, pozůstalých a dalších rodinných příslušníků.

Další - avšak neméně důležitou úlohou je náprava estetických i hygienických závad těl zemřelých, způsobených
v nemocnicích, apod. Koncentrace tekutin a způsob ošetření se určí tak, aby rozklad těl byl časově omezen nejméně na dobu do pohřbení nebo přepravy těl zemřelých do zahraničí.

Pohřební ústav AURIGA® spol. s r.o. je držitelem české koncese k provádění těchto činností a jeho dva balzamovači JUDr. et Mgr. Petr Rambousek a Helena Vyskočilová jsou jako členové německého institutu
pro thanatopraxi (Deutsches Institut für Thanatopraxie GmbH v Düsseldorfu – www.bestatter.de) držiteli i licencí německých.

Thanatopraktický sál

34.jpg 35.jpg
36.jpg 37.jpg